Актуально

Parasti sūtījumu piegāde Latvijā notiek:

Sūtījumus LV piegādājam*** *Sūtījumus Latvijā piegādāsim darba laikā 9:00 – 18:00, klientus individuāli informējot par precīzākiem laikiem **Sūtījumu paņemšanas/piegādes...

Read More

Parasti braucam vēl uz šādām Anglijas pilsētām

Braucam vēl uz šādām Anglijas pilsētām: Hastings un apkārtne, Crawley un apkārtne Northampton un apkārtne, Derby un apkārtne, Birmingham...

Read More

IESPĒJA PIETEIKT SŪTĪJUMUS UZ UN NO VĀCIJAS

Vācijā braucam uz VISĀM pilsētām, kas ir pa ceļam no Latvijas uz Angliju, kā arī atpakaļ ceļā no Anglijas...

Read More