Noteikumi

Lejupielādēt noteikumus

LDS London Delivery Service pakalpojumu izmantošanas noteikumi

 1. Sūtījuma pieteikšana.

1.1 Sūtījuma pieteikšanu konkrētajam braucienam veic sūtījuma nosūtītājs vai sūtījuma saņēmējs. Sūtījumu var pieteikt telefoniski, ar sociālo tīklu starpniecību, e – pastā vai veicot sūtījuma rezervāciju mājaslapā.

1.2 Ja sūtījumu piesaka telefoniski vai ar sociālo tīklu starpniecību, tad sarunas laikā ir jānorāda:

 • Nosūtītāja vārds, uzvārds,
 • Nosūtītāja pilna adrese,
 • Nosūtītāja telefona numurs,
 • Kravas svars un parametri.

1.3 Ja sūtījumu piesaka LDS London Delivery Service mājaslapā, jāaizpilda rezervācijas veidlapa, janorāda visa prasītā informācija.

 1. Sūtijuma pakojums

2.1 Sūtījuma iepakošana ir katra nosūtītāja pienākums.

2.2 Sūtījuma pakojumam ieteicams izmantot izturīga materiāla somas, koferus un kartona kastes. Pakojumam jābūt atbilstošam un jāiztur sūtījuma svars. Atkrituma maisi, iepirkuma maisiņi, pārtikas plēve nav atbilstošs pakojums. Par neatbilstoši iepakotiem sūtījumiem kurjers neuzņemas atbildību, kurjeram ir tiesības neņemt no klienta neatbilstoši iepakotu sūtījumu.

2.3 TV, datorus, elektropreces, stikla priekšmetus, viegli plīstošas un trauslas lietas ir jāiepako oriģinālajā iepakojumā vai līdzvērtīgā pakojumā, lai priekšmetu, transportēšanas laikā, nav iespējams sabojāt, nesabojājot iepakojumu.

2.4 Sūtījums ir jāiepako atbilstoša izmēra iepakojumā, sūtījuma saturs nevar brīvi pārvietoties sūtījuma iekšpusē.

2.6 Ja sūtījuma pakojums ir neskarts – nav deformēts un saplēsts, nosūtītājs uzņemas atbildību par sūtījuma bojājumiem, kuri radušies neatbilstoša pakojuma rezultātā.

 1. Sūtījuma pavaddokumentu sagatavošana

3.1 Nosūtītājam uz sūtījuma ir jāuzlīmē lapu, uz kuras ir jānorāda:

 • Saņēmēja vārds, uzvārds,
 • Saņēmēja pilna adrese,
 • Saņēmēja telefona numurs,

3.2 Nosūtītājam ir jāsagatavo pavadlapa, kas pie sūtījuma nodošanas kurjeram ir jāatdod rokās. Pavadlapu PDF formātā var izdrukāt no LDS London Delivery Service mājaslapas šeit vai jāsagatavo pašam nosūtītājam salasāmā rokrakstā. Informācija, kas jānorāda uz pavadlapas:

 • Nosūtītāja vārds, uzvārds,
 • Nosūtītāja pilna adrese,
 • Nosūtītāja telefona numurs,
 • Saņēmēja vārds, uzvārds,
 • Saņēmēja pilna adrese,
 • Saņēmēja telefona numurs,
 • Kravas svars un parametri,
 • Sūtījuma saturs.

3.3 Sūtījuma nosūtītājam vai sūtījuma saņēmējam nav tiesības celt pretenzijas pret pārvadātāju, ka sūtījums nav piegādāts saskaņā ar grafiku, ja sūtījums ir nodots kurjeram bez iepriekš minētajiem pavaddokumentiem.

 1. Sūtījumu paņemšana no nosūtītāja Latvijā

4.1 Sūtījumus Latvijā ņemam saskaņā ar braucienu grafiku. Sūtījumus Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē ņemam katru otrdienu un trešdienu saskaņā ar grafiku, sūtījumus Rīgā un rajonā ņemam katru trešdienu saskaņā ar grafiku.

4.2 Sūtījumus ņemam darba laikā no 9:00 – 18:00, klientus individuāli informējot par ierašanos adresē.

 1. Sūtījumu paņemšana un piegāde Londonā un pārējā Anglijas teritorijā

5.1 Sūtījumus Londonā un Anglijā ņemam un piegādajam saskaņā ar braucienu grafiku. Sūtījumi tiek paņemti un piegādāti piektdienās un sestdienās saskaņā ar braucienu grafiku.

5.2 LDS London Delivery service majaslapā pie Aktualitātēm ir publicēts katra brauciena aktuālais info, kuram var sekot līdzi.

5.3 Ja pirms ierašanās saņēmēja vai nosūtītāja adresē pavadlapā norādītais telefona numurs ir ārpus uztveršanas zonas, nav sasniedzams, ir ieslēgts automātiskais atbildētājs, ilgstoši neatbild vai ir aizņemts – kurjeram ir tiesības uz pavadlapā norādīto nosūtītāja vai saņēmēja adresi nebraukt.

5.4 Ja nosūtītāja norādītaja adresē neviena nav majās un nav kas pieņem sūtījumu, sūtījums tiek nogādats uz noliktavu vai atgriezts nosūtītājam. Par atkārtotu piegādi saņēmēja adresē ir jāveic piemaksa, par kuru kujers un saņēmejs vienojas atsevišķi.

5.5 Sūtījumu paņemšana un piegāde Londonā notiek no 6:30 – 23:00, atkarība no tā, cik noslogots kurjers ir attiecīgaja braucienā, sūtījumu paņemšana un piegāde pārējā Anglijas teritorijā var būt arī nakts stundās, atkarībā no tā, cik noslogots kurjers ir attiecīgaja braucienā.

5.6 Sūtijuma nosūtītājs un sūtījuma saņēmējs nedrīkst nepamatoti aizkavēt kurjeru. Kurjers nosūtītāja un saņēmēja adresē neuzkavējas ilgāk kā 10 – 15min, kuru laikā tiek nodots vai paņemts sūtījums. Ja kurjers ir spiests gaidīt klientu ilgāk kā 10 min, klientam ir jāapmaksā gaidīšanas laiks – 5,00 EUR par katrām 10 minūtēm.

 1. Sūtījumu piegāde Latvijā

6.1 Sūtījumu piegāde Latvijā tiek veikta saskaņā ar sūtījumu piegādes grafiku. Kurjers sūtījuma saņēmēju pirms atbraukšanas telefoniski informē par aptuveno sūtījuma piegādes laiku.

6.2 Sūtījumu piegāde Latvijā tiek veikta ar sev piederošajiem transporta līdzekļiem vai sadarbība ar kolēģiem, kuri sūtījumu nogādā līdz saņēmēja adresei.

 1. Samaksa par pakalpojumu

7.1 Pakalpojuma cena tiek aprēķināta saskaņā ar cenrādi.

Rīga un rajons, Jelgava un rajons, Bauska un rajons Latvija
 • Mazizmēra pakas (30x30x20cm) cena līdz 5kg – 15,00 £
 • Minimālā sūtījuma cena sūtījumiem līdz 10kg – 20,00 £
 • Sūtījumi līdz 15 kg – 25,00 £
 • Sūtījumi līdz 20 kg – 30,00 £
 • Minimālā sūtījuma cena sūtījumiem līdz 15kg – 25,00 £
 • Sūtījumiem līdz 20kg – 30,00 £
 • Sūtījumi līdz 25kg – 35,00 £
 • Sūtījumi līdz 30kg – 40,00 £
 • Sūtījumi 30 – 100kg – 1,30 £/kg
 • Sūtījumi 100 – 300kg – 1,20 £/kg
 • Nestandarta sūtījumiem (mēbelēm, velosipēdiem, bērnu ratiem, TV, sadzīves tehnikai, motocikliem utt.) par cenu vienojamies individuāli ar klientu.
 • Pārvākšanās gadījumos par cenu vienojamies individuāli ar klientu. 

7.2 Apmaksu par pakalpojumu nosūtītājam vai saņēmējam ir iespēja veikt skaidrā naudā gan pie sūtījuma nodošanas, gan pie sūtījuma saņemšanas.

7.3. Sūtījums saņēmējam tiek izsniegts tikai pēc pakalpojuma apmaksas pilnā apmērā. Ja nosūtītājs vai saņēmējs pakalpojumu nav apmaksājis, tad sūtījums tiek aizturēts līdz brīdim, kad tiek saņemta 100% apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi.

7.4. Gadījumos, ja nosūtītājs vai saņēmējs jebkādu iemeslu dēļ nav norēķinājies par sniegtajiem pakalpojumiem un sūtījums netiek izņemts no kurjera noliktavas 30 kalendāro dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas termiņa, kurjeram ir tiesības atsavināt sūtījuma saturu, nodot to realizācijai, iznīcināšanai vai kā citādi rīkoties, lai novērstu turpmāku zaudējumu rašanos sūtījuma uzglabāšanas rezultātā.

 1. Sūtījuma nosūtītāja un saņēmēja atbildība

8.1 Sūtījumos ir aizliegts ievietot:

 • narkotiskās un psihotropās vielas, medikamentus,
 • cigaretes un citus tabakas izstrādājumus,
 • alkoholiskos dzērienus, tajā skaitā alu un sidrus,
 • skaidru naudu, dārglietas,
 • jebkāda veida dokumentus (Pasi, ID karti, līgumus, bankas kartes utt.)
 • šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus,
 • pirotehniku, sprāgstošas vai viegli uzliesmojošas lietas,
 • priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas ir aizliegta, kuru tranzīts kādā no maršruta valstīm ir aizliegts, kuru ievešana Lielbritānijā ir aizliegta,
 • pārtikas produktus, kuru transportēšanai vajag īpašus apstākļus vai temperatūru, pārtikas produktus, kuri ātri bojājās,
 • lietas un vielas, kuras ir aizlietas saskaņā ar Pasta likuma 24. panta prasībām

8.2 Sūtījuma nosūtītājs ir materiāli atbildīgs pret kurjeru un kurjera īpašumu par radītajiem zaudējumiem, kas radušies, nododot sūtījumu ar lietām un vielām, kas minētas punktā 8.1.

 1. Kurjera atbildība

9.1 Kurjers uzņemas atbildību par sūtījumu no brīža, kad nosūtītājs nodod sūtījumu kurjeram līdz brīdim, kad kurjers piegādā sūtījumu saņēmējām, taču kurjers neatbild par sūtījuma saturu un tā tehnisko stāvokli.

9.2. Kurjers neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem sūtījuma iepakojuma bojājumiem, kas radušies kravas vai bagāžas sūtījuma transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.

9.3. Kurjers neatbild par tādu sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri kurjeram ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot saņēmējam, sūtījuma ārējais iepakojums ir neskarts un piegādes brīdī saņēmējs nav izteicis piezīmi par bojājumiem.

9.4. Kurjeram ir pienākums izmaksāt kompensāciju par sūtījumu zudumu, kas radies nelaimes gadījuma, auto avārijas, dabas katastrofas vai trešās personas ļaunpātīga nodarījuma rezultātā. Sūtījumu kompensācija ir 50,00 EUR, ja klients nav veicis pakalpojuma apmaksu. Ja klients ir veicis pakalpojuma apmsksu, tad sūtījumu kompensācija ir  50,00 EUR + summa, ko klients ir veicis par pakalpojumu apmaksu. Nosūtītājs ir atbildīgs par sūtījuma vērtības apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šajā punktā noteikto kompensācijas limitu.

 1. Tiesības veikt sūtījuma pārbaudi.

10.1. Nododot sūtījumu kurjera rīcībā nosūtītājs piekrītat tam, ka kurjers vai arī jebkura cita Eiropas savienības valsts iestāde, ieskaitot muitu un citas drošības iestādes var veikt sūtījuma satura pārbaudi arī bez nosūtītāja vai saņēmēja klātbūtnes.

10.2. Sūtījumu satura pārbaude tiek veikta izlases kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, saskaņā ar punktu 8.1.

10.3 Ja sūtījuma pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka sūtījuma ir ievietotas neatļautās lietas un vielas saskaņā ar punktu 8.1. kurjeram ir tiesības atsavināt sūtījuma saturu, nodot to realizācijai, iznīcināšanai vai kā citādi rīkoties, lai novērstu turpmāku zaudējumu rašanos sūtījuma uzglabāšanas rezultātā. Atsavinātās lietas un vielas nosūtītājam netiek atgrieztas.

 1. Citi noteikumi.

11.1. Nosūtītājam vai saņēmējam ir tiesības pieteikt prasību par sūtījuma vienības nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu kā arī nodarītajiem bojājumiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas. Ja prasības iesniegšanas termiņš netiek ievērtos, kurjers tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

11.2. Visi strīdi un pretenzijas ir risināmi pārrunu ceļā mutiski vai rakstveidā. Ja sarunu ceļā vienošanās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta, tad strīds ir izskatāms Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ceļot prasību tiesā.